Skilpadens logo

§1
Klubbens navn og adresse: Motionsklubben Skildpadden Maglelund 34. kld.

§2
Klubbens formål: at folk i Maglelund holder sig i gang via. daglig/motion, og evt. kan fastholde deres tilknytning til arbejdesmarket, og øge deres livsglæde, velvære, og sundhed, i fælleskab med andre. Klubben er en nøgleklub, hvor folk kan tilrettelægge deres motion, efter eget behov (arbejde, fritidsliv, familie)

§3
Medlemmer: alle der er fyldt 18 og er bosat i Maglelund kan søge om medlemskab. Ansøgere om medlemskab skal godkendes af bestyrelsen, Klubben har plads til 50 medlemmer, heraf må 10 medlemskaber være udenfor Maglelund.
Medlemmer må gerne have gæster med, dog max 2 gæster pr. medlem.
Rygning er forbudt i lokalerne, og det er ikke tilladt at være beruset.
Børn/unge under 18 år må kun være i klubben med  en voksen.
Det bliver den sorte brik der bliver aktiveret ved medlemskab.

§4
Regnskab: Den valgte kasserer står for klubbens regnskab, regnskabet følger kalenderåret, og fremlægges på den årlige ordinære generalforsamling, efter det er godkendt af 1 valgt revisor (klubmedlem).

§5
Generalforsamling: Afholdes hvert år i februar måned, og skal bekendtgøres i klubbens lokaler med 14 dages varsel. 
Medlemmer i bestyrelsen 7.

Dagsorden skal minimum indeholde: 
Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning. 
Kassererens beretning.
Indkommende forslag: Skal være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret: Medlemmer der ikke er i restance.
Fuldmagt: Der tages ikke imod fuldmagter.
Vedtægtsændringer: kan kun ske ved forslag der er indkommet rettidigt.

§6.
Kontingent: Der er et oprettelsesgebyr på 100 kr. Og man binder sig for minimum 6 måneder af gangen, kontingent er 20 kr. om måneden, og det betales 6 måneder forud.

§7
Bestyrelsen: Der vælges 1. formand (for 2 år i ulige år) og 1. kasserer (for 2 år i lige år) 1 bestyrelsesmedlem ( for 2. år i lige år) og 2. bestyrelsesmedlemmer ( for 2. år i ulige år) Yderligere vælges hvert år 2. suppleanter for 1. år.

§8
Opløsning af klubben: ved opløsning af klubben går evt. lånte ting tilbage til ejeren, er der aktiver tilfalder disse afdelingen.

 ---------------------------------------------------------------

Efter den kommende generalforsamling  er det planen at hvert  medlem for (efter turnusordning) en rengøringsdag af lokaler, mellemgang og toiletter.
I klubben skal man have indendørs fodtøj på, altså man skal have skiftesko med.
Det er tilladt at tage egne drikkevare med.
Priser på vand/øl 5kr. Energibar/ energidrik 15 kr.
Når man forlader klubben tager man sit affald med sig, dog ikke pantflasker.